Udvalgte referencer

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Industri / Erhverv

Skandinavienvej, Padborg

På den vestlige side af E45 opføres der 20.000 m2 logistikcenter med tilhørende kontorbygninger på 5.000 m2.
Byggeriet opføres som højlager og indrettes opdelt i flere lejemål.

Læs mere »
Institutioner / Offentligt byggeri

Frøslevlejrens Barak K14

Frøslevlejren blev bygget i 1944.
I dag består enkelte oprindelige barakker og det centrale vagttårn – og derudover nye barakker opført som de oprindelige. Alle placeret som de oprindelige barakker.
Frøslevlejren er et nationalt mindesmærke og huser i dag Frøslevlejrens museum samt andre museer og institutioner.

Læs mere »
Industri / Erhverv

Colas, Horsens

I forbindelse med den bynære udvikling på Horsens havn, lukker Colas sit eksisterende asfaltværk og bygger nyt asfaltværk på bar mark i industrikvarteret i Horsens syd.

Læs mere »
Boliger

Agtrup Gårdhuse

Rækkehusene er opført som 7 selvstændige længer, der orienterer sig mod 2 gårdrum.
Gårdrummene er med til at animere beboerne til fællesskab ligesom fælleshuset, kan benyttes til både egne og fælles aktiviteter.
Bebyggelsen er opført på kuperet terræn.

Læs mere »
Industri / Erhverv

Sustainable Bio Solutions, Kliplev

Nyopførelse af biogasanlæg ved Kliplev i Aabenraa Kommune.

På opførelsestidspunktet, er anlægget Nordeuropas største biogasanlæg for flydende og fast biomasse, der oparbejdes til naturgas og sendes ud i naturgasnettet.

Læs mere »
Scroll to Top