AVNØ Byggerådgivning ApS

AVNØ Byggerådgivning udfører ingeniørrådgivning og konsulentydelser til entreprenører, bygherrer, arkitekter og ingeniører.

Enhvert projekt udføres individuelt med fokus på optimering, kvalitet og tid.

Kontakt os og hør om AVNØ Byggerådgivning kan hjælpe dig med dit byggeprojekt!

Brandteknisk rådgivning

Med indførelse af bygningsreglement 2018, skal der anvendes certificerede brandrådgivere i forbindelse med ansøgning om bygge- og ibrugtagningstilladelse for de fleste byggerier – traditionelle énfamilehuse undtaget.

Rådgivningsprocessen i forbindelse hermed, kan synes unødvendig kompliceret, bureaukratisk og fordyrende for mange byggesager. Hos AVNØ Byggerådgivning er det vores mål at simplificere processen for kunden, så målet med bygningsreglement 2018 nås så gnidningsfrit som muligt. Vi har systematiseret standardprocesserne, så vi kan fokusere på de egentlige rådgivningsydelser inden for brandrådgivning. Da myndighederne ikke længere syner et byggeri i forbindelse med færdigmelding, er en vigtig del af brandrådgivningen at sikre, at byggeriet er opført som projekteret. Vi følger derfor byggesagen fra start til slut, så der kan opnås ibrugtagningstilladelse – og ikke mindst – for at sikre at byggeriet lever op til bygningsreglementets brandkrav. Vi er 4 ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder med at yde brandrådgivning.

Bygherrerådgivning

AVNØ Byggerådgivning udfører primært bygherrerådgivning inden for erhvervsbyggeri, hvor vi i samarbejde med bygherren hjælper med at identificere bygherrens behov og mulighederne for at indfri disse. Bygherrerådgivning udføres ofte sammen med arkitekttegnestuer, så bygherren har et tegningsgrundlag til brug i den videre proces.

Statik

AVNØ Byggerådgivning udarbejder statiske beregning for alle former byggeri. Vores medarbejdere har erfaring og kompetencer fra bl.a. håndværksvirksomheder, off-shore, fundering og betonelementproduktion. Vi dækker bredt og forsøger altid at projektere bygbare og omkostningseffektive løsninger.

I samarbejde med eksterne certificerede rådgivere yder vi også statisk rådgivning inden for konstruktionsklasse 2 og 3.

Vi dækker bredt indenfor byggebranchen

Vi leverer også rådgivning inden for

Scroll til toppen