Sustainable Bio Solutions, Kliplev

Nyopførelse af biogasanlæg ved Kliplev i Aabenraa Kommune.

Nyopførelse af biogasanlæg ved Kliplev i Aabenraa Kommune.
På opførelsestidspunktet, er anlægget Nordeuropas største biogasanlæg for flydende og fast biomasse, der oparbejdes til naturgas og sendes ud i naturgasnettet.

Produktionskapaciteten er 44 mill. kubikmeter metan om året.

AVNØ Byggerådgivning ApS har i samarbejde med Bigadan A/S stået for brandteknisk rådgivning og myndighedsbehandling.

Byggeår: 2019 – 2022

Kunde: Bigadan A/S

Scroll to Top