Agtrup Gårdhuse

Nyopførelse af rækkehuse tiltænkt et moderne seniorbofællesskab

Rækkehusene er opført som 7 selvstændige længer, der orienterer sig mod 2 gårdrum.
Gårdrummene er med til at animere beboerne til fællesskab ligesom fælleshuset, kan benyttes til både egne og fælles aktiviteter.
Bebyggelsen er opført på kuperet terræn.
De 2 ”enklaver”, Markenklaven og Gårdenklaven er opført i samme arkitektur, men med små forskelle mht. materialevalg og indretning.

Byggeriet fremstår på den måde varieret og indbydende og i fin sammenhæng med Agtrupgård, hvorfra grunden er udstykket.

AVNØ Byggerådgivning ApS har været totalrådgiver på projektet og har stået for ydelserne; projektledelse, brandteknisk rådgivning, statik, anlæg, bygge- og sikkerhedsledelse.

Bregenov Architects har stået for arkitekturen samt lokalplansarbejdet og Bendix Arkitekter A/S har været arkitektunderrådgiver til AVNØ.

Byggeriet vandt 2 arkitekturpriser i oktober 2022

Byggeår: 2021 – 2022

Kunde: Agtrup Gårdhuse ApS

Scroll to Top