Frøslevlejrens Barak K14

Renovering af Frøslevlejrens barak 14

Frøslevlejren blev bygget i 1944.
I dag består enkelte oprindelige barakker og det centrale vagttårn – og derudover nye barakker opført som de oprindelige. Alle placeret som de oprindelige barakker.
Frøslevlejren er et nationalt mindesmærke og huser i dag Frøslevlejrens museum samt andre museer og institutioner.
Frøslevlejrens Efterskole har i en årrække anvendt barak 14 som teatersal, men der var aldrig søgt om tilladelse til at ændre barakken fra hal til forsamlingslokaler.
Efter renovering og lovliggørelse af barak K14 består den nu af en teatersal med sceneområde, tribuner og foyer samt en mindre sal til øvelokale.

AVNØ Byggerådgivning ApS har på vegne af D.s.i. Frøslevlejren og Frøslevlejrens Efterskole været totalrådgiver på projektet og har stået for ydelserne: byggeandragende, projektledelse, brandteknisk rådgivning, bygge-og sikkerhedsledelse.

Byggeår: 2018-2019

Kunde: D.s.i. Frøslevlejren og Frøslevlejrens Efterskole.

Scroll to Top